Taslama:

Ahal welaýatynyň Tejen şäherindäki 500 Orunlyk Medeniýet öýi

Buýrujy:

Ahal welaýatynyň Düýpli Gurluşyk Müdirligi

Taslamanyň esasy:

Gurluşyk we montaž işleri

Başlan senesi:

2012 ý.

Tamamlanan senesi:

2014 ý.


Taslama:

Ahal welaýatynyń Tejen şäherindäki 1500 Orunlyk Sport desgasy 

Buýrujy:

Ahal welaýatynyň Düýpli Gurluşyk Müdirligi

Taslamanyň esasy:

Gurluşyk we montaž işleri

Başlan senesi:

2012 ý.

Tamamlanan senesi:

2014 ý.

 

 

 


Taslama:

Ahal welaýatynyň Derweze etrabynyň Täze Zaman obasyndaky 2 gatly, 5 otagly ýaşaýyş jaýlary

Buýrujy:

Derweze etrabynyň häkimligi

Taslamanyň esasy:

Gurluşyk işleri

Başlan senesi:

2014 ý.

Tamamlanan senesi:

2016 ý.

 

 


Ähli haklar © 2017 "Türkmen senet" HJ-ne degişlidir.